Millet Hanı

Eski gümrük caddesi üzerinde bulunan millet hanın inşa tarihini. Gaziantep müze müdürlüğünde mevcut dosya içeriğinde 08/05/1962 tarihli Nazım TARHAN imzalı tutanakta Osmanlı sadrazamlarından Lala Mustafa Paşanın Gaziantep kadılığı zamanlarına rastlayan 1571 - 1572 seneleri olarak belirtilmektedir. .